Home
Şcoala Gimnazială Balş

Str. Plopului nr.16, Balș, Jud. Olt
Tel/fax: 0249/451937
E-mail:
scoalaspeciala_bals@yahoo.com
Director - Ion Barbu

Raport activitate pe anul 2018 al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Bals
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei