Home
Şcoala Profesională Balş

Str.Nicolae Balcescu nr. 211B - Bals, Jud.Olt
Tel/fax: 0249/452808
E-mail:
s_a_m_bals@yahoo.com
Director - Ciocîrlan Serban Felicia Adelina

Raport activitate pe anul 2018 al Scolii Profesionale Speciala Bals
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei