Home
Serviciul Județean de Pază

Str. Draganesti, nr.9, Slatina, Jud. Olt
Tel: 0249/433884
Fax: 0249/433884
E-mail:
sjpolt@clicknet.ro
Director General: Popa Emil Costin
Șef Serviciu: Barbu Ion

Raport activitate pe anul 2018 al Serviciului Judetean de Paza Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei