Home
Atributii A.T.O.P.

Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica are urmatoarele atributii:
a) contribuie la elaborarea planului de activitati si la fixarea obiectivelor si indicatorilor de performanta minimali, avand ca scop protejarea intereselor comunitatii si asigurarea climatului de siguranta publica;
b) sesizeaza si propune masuri de inlaturare a deficientelor din activitatea de politie;
c) face propuneri pentru solutionarea de catre organele de politie a sesizarilor care ii sunt adresate, referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;
d) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si a ordinii publice;
e) prezinta trimestrial informari in sedintele consiliului judetean, asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii;
f) elaboreaza anual un raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie, care se da publicitatii;
in vederea realizarii atributiilor prevazute de Legea nr.218/2002 autoritatea teritoriala de ordine Publica isi desfasoara activitatea in plen si in comisii de lucru;
in prima sedinta a autoritatii teritoriale de ordine Publica s-a hotarat ca sedintele in plen si pe comisiile de lucru sa se desfasoare lunar.
Secretariatul executiv al A.T.O.P. este constituit din functionari publici din cadrul serviciului editarea Monitorului oficial al Judetului, Registratura, Relatii cu Publicul si A.T.O.P. al consiliului Judetean Olt si asigura primirea si trimiterea corespondentei, a petitiilor si sesizarilor cetatenilor.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei