Home
Anunt initiere achizitie
Referat de oportunitate pentru achiziţia publică de servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Modernizare drum judeţean DJ 642, Stoeneşti (intersecţie DN6) -Giuvărăşti (limită judeţul Teleorman) "
Referat de oportunitate pentru achizitia publica de servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Mehedinti, Dolj si Olt la servicii medicale de urgenta"
Referat de oportunitate pentru achizitia publica de servicii de informare si publicitate pentru proiectul "Investitii comune in domeniul situatiilor de urgenta in cadrul CJ Olt si Municipalitatii Doina Mitropolia, Bulgaria " (Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Doina Mitropolia Municipality)
Proces verbal de preselecţie încheiat azi 09.07.2018
Referat de oportunitate pentru achiziţia publică de servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Reabilitare termică pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la Biblioteca Judeţeană Olt «Ion Minulescu»“
Proces verbal de preselecţie încheiat azi 04.07.2018 cu ocazia şedinţei de preselecţie a agenţilor economici înscrişi pentru Licitaţia publică cu strigare pentru tăierea şi valorificarea „masei lemnoase pe picior“ de pe aliniamentele drumurilor judeţene DJ 546, DJ 642, DJ657, DJ 703 C din data de 12.07.2018
Consiliul Judeţean Olt organizează Licitaţie publică cu strigare pentru tăierea şi valorificarea „masei lemnoase pe picior“
Anunţ iniţiere licitaţie publică cu strigare pentru tărierea şi valorificarea „masei lemnoase pe picior“
Licitaţie publică cu strigare pentru tăierea şi valorificarea „masei lemnoase pe picior“
Anunturi de initiere achizitie
Anunturi de participare
Invitații de participare
Referate de oportunitate
Adresa anunt
Anunturi de atribuire
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei