Home
Informare cetăţeni
» Anunt public privind intentia de actualizare a Planului de Amenjare a Teritoriului Judetean Olt (PATJ) si transpunerea acestuia in format GIS
» Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. OLT, in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru "Strategia de eficienta energetica a judetului Olt 2021-2027"
» Informatii utile
» Protocol CJ Olt - Asociatia Surzilor
» Achizitii publice
» Informații privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost
» Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Olt 2020-2025
» Planul de mentinere a calitatii aerului
» Referendum Județean 2018
» Strategia de dezvoltare a unei economii care protejează resursele naturale și culturale în România și Bulgaria
» Festivalul „Lică Militaru“
» Rapoarte de activitate evaluare management instituții de cultură pentru anul 2016-2020
» Strategia de dezvoltare a judeţului Olt pentru perioada 2014-2020
» Strategia Naţională Anticorupţie
» Drumuri judeţene
» Situatii de Urgenta Olt
» Audienţe
» Catalog instituţii
» Propuneri şi sesizări
» Cont ajutoare sinistrati
» Anunt licitatie
» Anunt initiere achizitie
» ADI Sud Vest Oltenia
» Proiecte mediu
» Informatii Legea nr. 251/2004
» Program de transport judeţean
» Directiva nitrati
» PATJ Olt - Varianta finala
» Serviciul de urbanism
» Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (CTATU)
» Hărți de hazard și risc la inundații (scenariul cu probabilitate medie)
» Reducere arierate U.A.T.
» Ghid de comunicare
» Guvernanta corporativa
» Relatii cu societatea civila
» Informatii cf. Legii 544/2001
» Formulare cf. Legii 544/2001
» Info art.76^1/Lg.273/2006
» Finantari neramb Lg.350/2005
» Raport de activitate conform art. 58 din O.U.G. 109/2011
» Datoria publica locala
» Finantare culte religioase
» Legislaţie
» Ştiri locale
» Info Olt
» Proiecte
» Vânzări diverse bunuri imobile
» Concursuri/Examene
» Legături utile
» Program de lucru cu publicul
» Telefoane utile
» Manifestări cultural-educative
» Pieţe, târguri şi oboare
» Contact
» AEP - operator calculator alegeri locale 2016
» Prelucrarea datelor cu caracter personal
» Transparenta veniturilor salariale
» Cupa satelor la fotbal
» Monitorizarea implementării Legii 248/2015 privind stimularea participarii în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei