Home
Anunt licitatie
Anunt publicitar cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii dintr-un imobil aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Anunt publicitar cu privire la vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil (cladire si teren aferent) situat in municipiul Slatina, str. Oituz, nr.87B, aflat in domeniul privat al judetului Olt, inscris in C.F. nr.55753 Slatina si care se compune din:
- Cladire spital TBC (S+P+1), nr.cadastral 4817-C1; Suprafata construita la sol = 340mp; suprafata desfasurata = 763mp; Anexa, nr. cadastral 4817-C2; Suprafata construita la sol = 19mp; Suprafata desfasurata = 19mp.- Teren intravilan, nr. cadastral 4817, categoria de folosinta curti-constructii; Suprafata =3052mp (masurata) si 3075mp (din acte), conform H.C. J Olt nr.144/29.09.2022 si temei legal: OUG nr. 57/03.07.2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anunt publicitar privind închirierea prin licitație publică a unor spații în suprafață totală de 95,55 mp din imobilul „Clădire birouri” (Corp A, P+2), situat în municipiul Slatina, str. Centura Basarabilor, nr. 8, județul Olt, aflat în domeniul public al Județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
Anunt publicitar cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 95,55mp din imobilul "Cladire birouri" (Corp A, P+2), situat in municipiul Slatina, str. Centura Basarabilor, nr.8, judetul Olt, aflat in domeniul public al judetului Olt si in administrarea Consiliului Judetean Olt
Anunt publicitar cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de102,00mp din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Consiliului Judetean Olt, amplasate in imobilul ,,Cladire birouri" (Corp A), situat in municipiul Slatina, Str. Centura Basarabilor, nr.8, judetul Olt
Închirierea prin licitatie publică a unor spatii în suprafaţă de 182,00 mp din domeniul public al judeţului Olt si din administrarea Consiliului Judeţean Olt, amplasate în imobilul ”Policlinica veche", et. 1, corp 2, situat în str. Aleea tineretului , nr. 1,Slatina , judeţul Olt
Documentatie de atribuire privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 102,00mp din domeniul public al judetului Olt si din administrarea Consiliului Judetean Olt, amplasate in imobilul ,,Cladiri imobile,, (Corp A), situat in mun. Slatina, str. Centura Basarabilor, nr.8, jud. Olt
Anunt publicitar de inchiriere prin licitatie publica a unor spatii din imobilul ,,Cladiri imobile,, (Corp A), situat in mun. Slatina, str. Centura Basarabilor, nr.8, jud. Olt
Documentatie de atribuire privind inchiriere prin licitatie publica a unor spatii in suprafata totala de 182 mp amplasate in imobilul Policlinica veche
Anunt publicitar privind licitatie publica inchiriere spatii in suprafata totala de 182 mp amplasate in imobilul Policlinica veche
Documentatie licitatie publica inchiriere spatii in imobilul POLICLINICA VECHE, et.1, CORP 2, Slatina, Aleea Tineretului, nr.1
Anunt licitatie publica inchiriere spatii in imobilul POLICLINICA VECHE, et.1, CORP 2, Slatina, Aleea Tineretului, nr.1
Documentatie licitatie publica inchiriere spatii in imobilul CLADIRI BIROURI, CORP A, Slatina, Str. Centura Basarabilor, nr.8
Anunt licitatie publica inchiriere spatii in imobilul CLADIRI BIROURI, CORP A, Slatina, Str. Centura Basarabilor, nr.8
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei