Home
Achizitii publice
Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2016
Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2015
Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2011
Referat oportunitate - Reabilitarea si dotarea Scolii Speciale Ajutatoare Bals
Situatia procedurilor de achizitii si contracte incheiate pe anul 2009 - Directia Tehnica si Investitii
Situatia procedurilor de achizitii si contracte incheiate pe anul 2009 - Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport
Situatia procedurilor de achizitii si contracte incheiate pe anul 2009 - Compartimentul Administrarea Patrimoniului
Situatia procedurilor de achizitii si contracte incheiate pe anul 2009 - Administrarea drumurilor judetene
Raport oportunitate spital
Raport oportunitate DJ 643A
Raport de evaluare a impactului achizitiei publice a serviciilor de publicitate media scrisa
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei