Home
Informatii conform Legii 544/2001
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 aferent anului 2023
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II al anului 2023
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2023
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II al anului 2022
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 aferent anului 2022
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2022
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II al anului 2021
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 aferent anului 2021
Raport de activitate al Presedintelui Consiliului Judetean Olt - 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2021
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II al anului 2020
Raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 aferent anului 2020
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2019
Model Formular-tip cerere de informații de interes public
Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
Model Reclamație administrativă (2)
Model Reclamație administrativă (1)
Lista documente produse si gestionate la nivelul Consiliului Judetean Olt
Lista documentelor de interes public la nivelul Consiliului Judetean Olt
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2019
Buletin informativ al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2018
Raportul referitor la activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II 2018
Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2018
Raportul referitor la activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II 2017
Raportul referitor la activitatea de solutionare a petitiilor semestrul I 2017
Raportul referitor la activitatea de solutionare a petitiilor semestrul II 2016
Raportul referitor la activitatea de solutionare a petitiilor semestrul I 2016
Buletin informativ al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2017
Raport cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică pe anul 2017, conform art. 12 din Legea nr. 52/2003, republicată
Raport privind accesul la informaţiile de interes public în anul 2017
Fişă de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2016
Fişă de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2016
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2016
Fişă de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2015
Fişă de evaluare centraliată a implementării legii nr. 54/2003 în anul 2015 la nivelul Judeţului Olt
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pe anul 2015
Buletin informativ al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2015
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2015
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pe anul 2014
Buletin informativ al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2014
Raport cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul II al anului 2014
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2014
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pe anul 2013
Buletin informativ al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2013
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2013
Buletin Informativ al Consiliului Judeţean Olt pentru anul 2012
Raport de activitate a Consiliului Judetean Olt pe anul 2012
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2012
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2012
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul I 2012
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2011
Buletin informativ 2011
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2011
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2011
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul I 2011
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2010
Buletin informativ 2010
Lista contractelor incheiate in anul 2010 pentru lucrari la drumuri judetene finantate din bugetul CJ Olt si din TVA
Contracte incheiate in anul 2010 - programul propriu al CJ Olt - investitii
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2010
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2010
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul I 2010
Raport de activitate al Consiliului Judetean Olt pentru anul 2009
Buletin informativ 2009
Raport privind accesul la informatiile de interes public in anul 2009
Raport de activitate al Consiliului Judeţean Olt 2008
Buletin informativ 2008
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2008
Raport de activitate al Consiliului Judeţean Olt 2007
Buletin Informativ 2007
Raport cu privire la activitatea de rezolvare a petitiilor pe semestrul II 2007
Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice in judetul Olt pe trimestrul IV 2007
Contracte incheiate in 2007 finantate din bugetul propriu si TVA
Contracte de proiectare si executie 2007 aprobate prin HG 1256/2005, 577/1997
Contracte de intretinere si reparatii 2007 finantate de la bugetul de stat prin HG 917/2007
Contracte de executie 2007 prin imprumut intern
Contracte de proiectare 2007 prin imprumut intern
Contracte lucrari afectate de inundatii conform HG 1274/2007
Situţia deplasărilor în străinătate efectuate in cursul anului 2006
Raport de activitate al Consiliului Judeţean Olt 2006
Lucrarile executate in anul 2006 conform HG.nr.1256 din 2005
Lucrari finantate din bugetul propriu 1.07.2006 - 31.12.2006
Lucrari finantate din bugetul propriu 1.01.2006 - 30.06.2006
Listă contracte lucrari şi servicii pe anul 2006
Buletin Informativ 2006
Lucrari finantate din TVA pe anul 2006
Situatia privind lucrarile de refacere a infrastructurii afectate de inundatii in 2005
Sumele virate la spitalul judetean Slatina
Societatile care au executat proiecte de lucrari in cadrul Consiliului Judetean Olt, in perioada 2000 – 2005
Situatia lucrarilor de pietruire executate conform HG 577/1997 in perioada 2000-2005 in judetul Olt
Situatia lucrarilor executate pe drumurile judetene si comunale intre anii 2001 – 2005 , finantate din Fondul Special al drumurilor publice
Situatia lucrarilor executate in perioada 2000-2005 pe drumurile judetene, finantate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Olt
SITUAŢIA CHELTUIELILOR EFECTUATE cu deplasarile PRESEDINTELUI SI VICEPRESEDINTILOR Consiliului Judetean Olt din bugetul propriu in perioada 2000-2005
Raport de activitate al Consiliului Judeţean Olt 2005
Informatii de interes public 2006
Buletin Informativ 2005
Rectificare buget cf.OUG 154 din 2005
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei