Home
Oltul cultural
Viata culturalã a judetului Olt s-a dezvoltat în ultimii ani antrenând si valorificând talentul fiilor Oltului în multe domenii : artã plasticã, muzicã, teatru, picturã, literaturã, poezie.

Muzeul Judetean Olt, fondat în 1952 prezintã un patrimoniu bogat în colectii , cele peste 25.000 piese fiind specifice pentru cultura si civilizatia Oltului, multe din acestea unicate, apartinând patrimoniului national cultural.

Muzeul Judetean Olt functioneazã în clãdirea fostului Palat Administartiv (monument istoric) , construit în 1887. Muzeul dispune de colectii de picturi, desene si ilustratii apartinând unor artisti români reprezentativi, cum ar fi : Octav Bãncilã, Alexandru Ciucurescu, Dumitru Ghiatã, Henri Catargi, Ion Popescu-Negreni, Spiru Vergulescu, Nicolae Trutã.

Sectia de etnografie a muzeului detine colectii structurate pe domenii : obiceiuri, ceramicã, textile, tesãturi, metale, lemn, port popular.

Sunt de remarcat cojoacele de Vãdastra, renumitele scoarte oltenesti, colectia de ceramicã (de Oboga, Corbeni si Româna) si colectia de ouã încondeiate din Oboga.

Bibliteca Judeteanã «Ion Minulescu» dispune de un fond de peste 22.000 unitãti de bibliotecã ( volume, cãrti, cotidiane, sãptãmânale, discuri, CD-ROM-uri, filme artistice si documentare, manuale pentru învãtarea limbilor strãine).

În cadrul sãu functioneazã o sectie de carte în limba englezã, cu un fond de 20.000 volume.
Centrul Cultural «OLTUL» îsi propune conservarea traditiilor folclorice si a artei populare în judetul Olt, detinãnd ansamblul profesionist «Plaiurile Oltului», ansamblu recunoscut în mediul artistic, laureat a numeroase premii nationale si cu participãri numeroase la festivaluri folclorice interntionale.

Festivalurile nationale ale datinilor si obiceiurilor, sãrbãtorile populare, obiceiurile, evenimentele locale care se desfãsoarã in judetul Olt sunt: Festivalul National « Cãlusul Romãnesc »- Slatina, Caracal, Vîlcele, Dobrun; « Sãrbãtoarea Pâinii »- Scornicesti; « Pomul Vietii », festival concurs adresat ceramistilor populari; Festivalul Concurs de Doine si Balade « De la Drãgãnesti la Vale »; Festivalul Concurs de Umor « Oltenii si…Restul Lumii »; Festivalul National de Muzicã Folk si Poezie « Ion Minulescu »; Festivalul Concurs de Muzicã Usoarã si Popularã « Corabia de Aur ».

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei