Home
Componenta A.T.O.P.
Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică a fost înfiinţată conform prevederilor legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,republicată.

 

Componența

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Olt

 
 

 

 
 

          Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică a fost înfiinţată conform prevederilor Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,republicată, (r2), completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.

        Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean Olt şi prin activitatea sa asigură reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
           Membrii ATOP sunt:

           1.Ana Maria CIAUȘU – Subprefect al județului Olt;

           2.Nicolae- Ionuț ILINCA-Inspector Șef-Inspectoratul de Poliție Județean  Olt;

           3.Emanuel-Theodor BOTAN-Inspector Șef-Inspectoratul de Jandarmi Județean  Olt;

           4.Adrian TĂNASE-Inspector Șef-Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Matei Basarab” al județului Olt;

           5.Cosmin-Bogdan APOSTOLICEANU-Director Executiv-Direcția Poliția Locală a Municipiului Slatina;

 6.Marius UNGUREANU -Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt;

 7.Alexandru-Cătălin ILINCA - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor Olt;

           8.Ion Adrian BĂRBULETE-consilier județean;

           9.Cristian BUTNARIU- consilier județean;

        10. Ionel-Bogdan CRUȘOVEANU- consilier județean;

        11. Cătălin-Petrișor GIUREA - consilier județean;

        12. Constantin POPESCU- consilier județean;

        13. Nicolae VITAN  - consilier județean;

        14. Sabin Paul BRATU- reprezentant al comunității;    

        15. Dumitru DUMITRAȘCU- reprezentant al comunității;    

        16.Lucian NIȚU- reprezentant al comunității.

 

Repartizarea membrilor pe comisiile de lucru ale autorităţii teritoriale de ordine publică :


1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii:

- Nicolae- Ionuț ILINCA – Inspector Șef-Inspectoratul de Poliție Județean  Olt – PREȘEDINTE

-Emanuel-Theodor Botan - Inspector Șef-Inspectoratul de Jandarmi Județean  Olt- SECRETAR

-Nicolae Vitan- consilier judeţean- PREȘEDINTE A.T.O.P. Olt

- Bratu Paul Sabin - reprezentant al comunităţii

-Bărbulete Ion Adrian- consilier judeţean
- Adrian Tănase – Inspector Șef-Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Matei Basarab” al județului Olt;

2. Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali:

- Alexandru-Cătălin ILINCA - reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor Olt-PREȘEDINTE

-Butnariu Cristian –consilier județean-SECRETAR

- Ana Maria Ciaușu –Subprefect al Județului Olt

-  Crușoveanu Ionel Bogdan- consilier judeţean
- Nițu Lucian- reprezentant al comunităţii

3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului:

Marius Ungureanu -Șeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt-PREȘEDINTE

- Popescu Constantin - consilier judeţean-SECRETAR

 - Giurea Cătălin Petrișor - consilier judeţean
-Dumitru Dumitrașcu – reprezentant al comunităţii

- Cosmin-Bogdan APOSTOLICEANU - Director Executiv-Direcția Poliția Locală a Municipiului Slatina;

Coordonatele de contact ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Consiliului Judeţean Olt:
- sediul: Slatina, str. A.I.Cuza, nr. 14
telefon: 0249/431080 - int.123, fax 0249/431122
e-mail cjolt@cjolt.ro
pagina web http://www.cjolt.ro/
cod postal 230025
- Preşedintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică :

               Nicolae VITAN - consilier judeţean 
- Secretariatul  Autorității Teritoriale de Ordine Publică:

               Magdalena ŢOLU –Șef Serviciu;

               Ioniță Cornelia-Consilier principal.

 

 

 


 

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei