Home
Alte documente care fac obiectul aducerii la cunostinta publica
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței volante „Piața Producătorilor Olteni” din municipiul Slatina
Ordinul nr. 447/27.10.2020 emis de Instituția Prefectului - Județul Olt prin s-au constat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei