Home
Alte documente care fac obiectul aducerii la cunostinta publica
Proces-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru CONSILIULUI JUDEȚEAN la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces-Verbal privind centralizarea pe județ a voturilor și rezultatului alegerilor pentru CONSILIILE LOCALE la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces-Verbal privind centralizarea pe județ a voturilor și rezultatului alegerilor pentru PRIMARI la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Hotararea nr. 37 din 24.02.2023 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2023 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt
Dispozitia nr 185 din 04.07.2022 cu privire la: constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Olt
Dispozitia nr 164 din 22.06.2022 cu privire la stabilirea perioadei pentru desemnarea reprezentantilor functionarilor publici in comisia paritara
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței volante „Piața Producătorilor Olteni” din municipiul Slatina
Ordinul nr. 447/27.10.2020 emis de Instituția Prefectului - Județul Olt prin s-au constat îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Județean Olt la data de 24.10.2020
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei