Home
Transparenta decizionala - probleme de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de Consiliul Judetean Olt
Proiectul de hotărâre nr. 44/16.03.2022 cu privire la: stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obținută de pe pajiști, pentru anul 2022
Anunțul de publicare a proiectelor de hotărâre nr. 147/13.10.2021, nr. 148/13.10.2021, nr. 149/13.10.2021, nr. 150/13.10.2021 și nr. 152/19.10.2021
Proiectul de hotărâre nr. 147/13.10.2021 cu privire la aprobare taxe pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 148/13.10.2021 cu privire la aprobarea tarifelor pentru eliberarea acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces la drumurile judeţene, precum şi a tarifelor de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor județene pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 149/13.10.2021 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile din fondul locativ cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în domeniul public sau privat al județului, precum și cu privire la stabilirea tarifului de închiriere a sălii de conferințe a Consiliului Județean Olt, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 150/13.10.2021 cu privire la aprobarea unor taxe şi tarife pentru activităţile prestate de unele instituţii de cultură de interes județean, pentru anul 2022
Proiectul de hotărâre nr. 152/19.10.2021 cu privire la stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru anul 2022
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei