Home
Regulament intern de organizare si functionare
Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt pe anul 2024
Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și a Cabinetelor Președintelui și Vicepreședinților Consiliului Județean Olt
Hotarare nr. 212 din 19.12.2019
cu privire la modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei