Home
Patrascu Vasilica
Inspector Asistent
Declaratie de interese - 14.10.2010
Declaratie de interese - 06.06.2011
Declaratie de avere - 14.10.2010
Declaratie de avere - 06.06.2011
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei