Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 13.12.2019, orele 10.00.

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA

documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  
   13.12.2019 orele 10.00


          1.Denumire lucrare:
    PLAN URBANISTIC GENERAL  SI REGULEMENT LOCAL DE URBANISM   
    
    
• proiect : nr.4/2019
• beneficiar:  COMUNA REDEA
•  amplasament: UAT  REDEA
• proiectant: SC URBAN OFIS CONSPRO BMA SRL

                   Arhitect: IONESCU LAZAR
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


          2.Denumire lucrare:
    PLAN URBANISTIC GENERAL  SI REGULEMENT LOCAL DE URBANISM       

    
• proiect : nr.9/2019
• beneficiar:  COMUNA  SCHITU
•  amplasament: UAT  SCHITU
• proiectant: SC BRIGCONS SRL

                   Arhitect: IONESCU LAZAR
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


         3.Denumire lucrare
        STUDIU DE OPORTUNITATE-CONSTRUIRE RESTAURANT ȘI MOTEL

• proiect : nr.13/2019
• beneficiar:  MILEA NICUȘOR
• amplasament: UAT  POTCOAVA
• proiectant: SC ANGELA BUȘCĂ SRL

                  C. Arhitect: ANGELA BUȘCĂ
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


        4.Denumire lucrare:
     PUZ - AMENAJARE INCINTĂ, CONSTRUIRE, ÎMPREJMUIRE ȘI CLĂDIRE PARTER ĂN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR

•  proiect : nr.27/2019
• beneficiar:  SC KOMOHANA SRL
• amplasament: UAT CRÎMPOIA
• proiectant:  SC ARHI STIL CONCEPT SRL

                   Arhitect: IONESCU LAZAR
- SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI


                                                    ARHITECT ȘEF
                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei