Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării în şedinţa din data de 19.07.2019, orele 10.00

A N U N Ţ

 

         În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 19.07.2019, orele 10.00.

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

19.07.2019 orele 10.00

 

    

     1.Denumire lucrare:

     STUDIU DE OPORTUNITATE – CONSTRUIRE DEPOZITE AGRICOLE LEGUME

 • proiect : 164/2018
 • beneficiar: CROP GRAIN SOLUTIONS SRL
 •  amplasament: UAT GIUVARASTI
 • proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect: IONESCU AUREL

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

     2.Denumire lucrare:

     STUDIU DE OPORTUNITATE – SPATIU COMERCIAL + DEPOZIT

 • proiect : nr.105/2019
 • beneficiar:  SC ANNABELLA SRL
 •  amplasament: UAT GRADINARI
 • proiectant: SC SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect: IONESCU LAZAR

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

 

 

3.Denumire lucrare:

PLAN URBANISTIC ZONAL+REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PENTRU

SALA PENTRU SPECTACOLE,EXPOZITII,FESTIVITATI SI SERVICII COMERCIALE

 • beneficiar: ILIN PETRISOR
 • amplasament: UAT CARACAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • proiectant: SC SUPLEX PROIECT SRL
 • proiect nr.03/2019

                            ARHITECT: CONSTANTIN PORUMBACU

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

                   

 

                                                    ARHITECT ȘEF

                           OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei