Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 19.11.2021, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA

documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  
19.11.2021 orele 10.00

 


1. Avizare Studiu de oportunitate pentru initiere P.U.Z. pentru realizarea investiției " CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 19MWP, DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA S.E.N." în comuna DOBROSLOVENI, județul Olt.
Beneficiar: SC TERRAVIS STUDIO SRL
Proiectant: SC MA STUDIO SRL
Arhitect : LIANA MARIA BUȘILĂ
Amplasament: UAT DOBROSLOVENI

 -SITUATIA EXISTENTA
 -REGLEMENTARI

 


2. Avizare Studiu de oportunitate pentru initiere P.U.Z. pentru realizarea investiției " CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST ÎN COMUNA BRÂNCOVENI, JUDEȚUL OLT, " în comuna BRÂNCOVENI, județul Olt.
Beneficiar: SC SCADT SA
Proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
Arhitect : IONESCU AUREL-LAZĂR
Amplasament:UAT BRÂNCOVENI

 -SITUATIA EXISTENTA
 -REGLEMENTARI

 


3. Avizare PUZ  introducere teren în intravilan pentru realizării investiției " CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE ȘI PRODUCȚIE " , comuna BREBENI, T110/1,P3, județul Olt.
Beneficiar:SC PROSPER LUX CONSTRUCT SRL
Proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL SLATINA
Arhitect :DASCĂLU MARIANA
Amplasament:UAT BREBENI

 -SITUATIA EXISTENTA
 -REGLEMENTARI

 


4. Avizare PUZ  pentru realizării investiției " CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST " , COMUNA SLĂTIOARA, T17/11,P24/1/1,P25/1 județul Olt.
Beneficiar:SC ECOMIX AGREGATE SRL
Proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL SLATINA
Arhitect :DASCĂLU MARIANA
Amplasament:UAT SLĂTIOARA

-SITUATIA EXISTENTA
-REGLEMENTARI

 


5. Avizare PUZ  pentru realizării investiției " CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST " , COMUNA SLĂTIOARA, T17/11,P17/2/1,P17/1/1 județul Olt.
Beneficiar:SC ECOMIX AGREGATE SRL
Proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL SLATINA
Arhitect :DASCĂLU MARIANA
Amplasament: UAT SLĂTIOARA

 -SITUATIA EXISTENTA
-REGLEMENTARI

 


6. Avizare PUG+RLU comuna VĂDASTRA
Beneficiar: COMUNA VĂDASTRA
Proiectant: SC URBAN OFIS CONSPRO BMA SRL
ARHITECT: IONESCU AUREL-LAZĂR
Amplasament:UAT VĂDASTRA

-SITUATIA EXISTENTA
 -REGLEMENTARI

                                             

 

ARHITECT ȘEF
                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei