Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 20.08.2021, orele 10.00

 

 

 

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

20.08.2021 orele 10.00

 

 

     1. Denumire lucrare

       Studiu de oportunitate – Construire Centru Sportiv, com. Slatioara, sat Salcia.

 •  proiect :149/2021
 • beneficiar:Sectia de Proiectare Olt SRL
 • amplasament: UAT SLATIOARA
 • proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

  Arhitect: IONESCU AUREL

 

-SITUATIA EXISTENTA

-REGLEMENTARI

 

 

 

     2. Denumire lucrare

       Studiu de oportunitate- Construire iaz piscicol cu extractie de balast, com. Brancoveni, jud.Olt

 •  proiect : 170/2021
 • beneficiar: SC SCADT SRL
 • amplasament: UAT BRANCOVENI
 • proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL

    Arhitect: IONESCU AUREL

           

 -SITUATIA EXISTENTA

-REGLEMENTARI

 

 

     3. Denumire lucrare

       Studiu de oportunitate-Construire centrala electrica fotovoltaica 19 MWP, com. Dobrosloveni, jud.Olt, imprejmuire si record electric.

 •  proiect :93/2021
 • beneficiar:SC TERRAVIS STUDIO SRL
 • amplasament: UAT DOBROSLOVENI
 • proiectant: SC MA STUDIO  SRL

           Arhitect: MARIUS JIVAN

           

 -SITUATIA EXISTENTA

 -REGLEMENTARI

 

 

 

4. Denumire lucrare:

       PUZ-CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACTIE DE BALAST, COM. SLATIOARA

 

 • proiect : nr.117/2021
 • beneficiar: SC BDM ROMAGREGATE SRL
 • amplasament: UAT SLATIOARA
 • proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL

                Arhitect: MARIANA DASCALU

 

SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

5. Denumire lucrare

        Plan Urbanistic General+ RLU, com. Daneasa

 

 • proiect : nr.
 • beneficiar: COMUNA DANEASA
 • amplasament: UAT Daneasa
 • proiectant: SC SC URBAN OPEN GIS SRL
 • Arhitect: Pirvu Georgiana

 

- SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

6.Denumire lucrare

        Plan Urbanistic General +RLU, com.Grojdibodu

 • proiect : nr.
 • beneficiar:COMUNA GROJDIBODU
 • amplasament: UAT GROJDIBODU
 • proiectant: SC URBAN OPEN GIS SRL

Arhitect: Pirvu Georgiana

 

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

                                           

                      ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei