Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 21.12.2023, orele 10.00

Eventualele observaţii pot fi transmise pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro.

          Documentaţiile pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str. A.I. Cuza, nr.14, etajul 3, cam.302, de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentațiilor ce vor fi supuse avizării pe data de  

21.12.2023 ora 1000

 

 

 

 

1. Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ”ÎNTOCMIRE P.U.Z. PENTRU EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE (NISIP ȘI PIETRIȘ DEASUPRA NIVELULUI HIDROSTATIC), ÎN PERIMETRUL GĂNEASA 2, COMUNA GĂNEASA, JUD.OLT”, comuna Găneasa, nr.cadastral 52983, T.100, P.3, P.51, P.52, P.55/1 și nr.cadastral 55517, T.100, P.44, P.48, P.57 extravilan, județul Olt

 

Beneficiar : CIOBANU MUSA DANA IUSTINA

Proiectant : S.C. SCUAR S.R.L.

Arhitect : Valentin RĂDUCAN

Proiect nr. 71/2023

Cerere nr.13060/06.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

2. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE”, oraș Drăgănești-Olt, sat Comani, str.Schitului, T.24, P.5, intravilan, județul Olt

Beneficiar : R.C.S. & R.D.S.

Proiectant : 837 ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arhitect : Dragoș Alexandru Negulescu

Proiect nr.1072.2/23

Cerere nr.13414/15.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

3. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE”, oraș Drăgănești-Olt, , str.Eternității, T.62, P17, intravilan, județul Olt

Beneficiar : R.C.S. & R.D.S.

Proiectant : 837 ATELIER DE ARHITECTURĂ

Arhitect : Dragoș Alexandru Negulescu

Proiect nr.1072.3/23

Cerere nr.13415/15.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

4. Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI  A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL ORASULUI BALȘ, JUDEȚUL OLT”

Beneficiar : PRIMĂRIA ORAȘULUI BALȘ

Proiectant : CP BAMPROIECT S.R.L.

Arhitect : Mohammad Al-Bashtawi

Proiect nr.5159/2019/2023

Cerere nr.14352/07.12.2023

       

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

5. Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU ,,REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI BUCINIȘU, JUDETUL OLT”

Beneficiar : comuna Bucinișu

Proiectant : S.C. ITERATOR S.R.L.

Arhitect : Alexandru SUCIU

Proiect nr.5/2023

Cerere nr.14177/04.12.2023

 

-SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

6. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,INIȚIERE PUZ PENTRU SCOATERE TEREN DIN EXTRAVILAN ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN AVÂND CA SCOP CONSTRUIRE DE CLĂDIRI ȘI ANEXE NECESARE PENTRU FABRICĂ ULEI”, comuna Strejești, T.100, P.1/1, județul Olt

Beneficiar : S.C. ENERGIA VERDE STREJEȘTI S.A.

Proiectant : S.C. CUBIC ART S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.204/22/CUB

Cerere nr.14131/29.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

7. Denumire lucrare:

Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE STAȚIE DE BETON, HALĂ PRODUCȚIE, SPAȚIU BIROURI, SPAȚIU DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE”, comuna Slătioara, T.17/1, P.89/1, P.90/1, județul Olt

Beneficiar : S.C. ECOMINERAL GRUP S.R.L.

Proiectant : S.C. PROMPT BUILDING PROIECT S.R.L.

Arhitect: Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.32/2023

Cerere nr.14049/28.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

8. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU în vederea scoaterii terenului din circuitul agricol și introducerea în intravilanul localității pentru realizarea investiției ,,LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, comuna Valea Mare, sat Recea, strada DJ 653, T78, P6/2, P6/3, P5/2,P5/3, P4/2,P4/3 județul Olt

Beneficiar : MILITARU ION

Proiectant : S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.69/2022

Cerere nr.13544/20.11.2023 – completări

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

9. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST”, comuna Slătioara,  T.17/8, P.15/1, județul Olt

Beneficiar : S.C. ECOMINERAL GRUP S.R.L.

Proiectant : S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.190/2022

Cerere nr.12833/31.10.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

10. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST”, comuna Slătioara,  T.17/10, P.34/1, P.35/1, județul Olt

Beneficiar : S.C. ECOMINERAL GRUP S.R.L.

Proiectant : S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.151/2022

Cerere nr.14050/28.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

11. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE IAZ PISCICOL CU EXTRACȚIE DE BALAST”, comuna Slătioara,  T.17/12, P.3/1, P.4/1, P.5/1, P.6/1, județul Olt

Beneficiar : S.C. EURODIVAL S.R.L.

Proiectant : S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.189/2022

Cerere nr.14109/29.11.2023

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

12. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE LOCUINȚE”, comuna Slătioara, sat Salcia, T1/1,P1 județul Olt

Beneficiar : VLADU BOGDAN

Proiectant : S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.

Arhitect : Aurel Lazar IONESCU

Proiect nr.236/2022

Cerere nr.13949/27.11.2023 – completări

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

13. Denumire lucrare:

Avizare PUZ+RLU pentru realizarea investiției ,,DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE”, oraș Drăgănești-Olt, str. Comănencelor, nr.2, județul Olt

Beneficiar : Scoican Marius Adi, Scoican Costelina Mirela

Proiectant : S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L.

Arhitect : Mariana DASCĂLU

Proiect nr.41/2023

Cerere nr.13948/27.11.2023 – completări

 

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

 

 

ARHITECT-ȘEF AL JUDEȚULUI OLT,

                                 CRISTINA-CREOLA GHIDĂNAC

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei