Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de 28.02.2022, orele 10.00

                                              

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

28.02.2022 orele 10.00

 

 

 

1.Denumire lucrare:

       Avizare Studiu de oportunitate pentru realizarea investiției ,,CONSTRUIRE          SPAȚII       DEPOZITARE    ȘI PRODUCȚIE + ÎMPREJMUIRE,,, în comuna Slătioara, T33/3, P20, județul Olt

Beneficiar: MARTIN POMPILIAN- NICOLAE

Proiectant: SC URBAN OFIS CONSPRO BMA SRL

Arhitect:Ionescu Aurel-Lazăr

Proiect nr.356/29.12.2020

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

2.Denumire lucrare:

 Avizare  P.U.Z.+RLU  pentru realizarea investiției "CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 19MWp DOBROSLOVENI, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC LA SEN,, , COMUNA DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT

Beneficiar: SC TERRAVIS STUDIO SRL prin Dincă Eugeniu

Proiectant: SC MA STUDIO  SRL

Arhitect : Liana- Maria Bușilă

Proiect nr.93/2021

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

3.Denumire lucrare:

Avizare PUG+RLU COMUNA ICOANA

Beneficiar: COMUNA ICOANA

Proiectant: SC URBAN OFIS CONSPRO BMASRL

Arhitect:    Ionescu Aurel-Lazăr

Proiect nr.1/2022

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI 

   

 

  4. Denumire lucrare:

Avizare  P.U.Z.+RLU  pentru realizarea investiției "CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE P+4 ÎN ORAȘUL POTCOAVA,, , JUDEȚUL OLT,

Beneficiar: UAT POTCOAVA

Proiectant: SC ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE  SRL

Arhitect : BUȘCĂ ANGELA

Proiect nr.44/2021

 -SITUATIA EXISTENTA

 -REGLEMENTARI

 

 

 

 

                                              ARHITECT ȘEF

                                OVIDIU- MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei