Home
Anunt in vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de joi,31.10.2019, orele 10.00.

                                A N U N Ţ

         În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei și avizării, în şedinţa din data de  joi,31.10.2019, orele 10.00.

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

31.10.2019 orele 10.00

 

 

          1.Denumire lucrare:

    PUZ—CONSTRUIRE SPATIU SPATIU COMERCIAL SI DEPOZIT,MONTARE FIRMA LUMINOASA, TOTEM, IMPREJMUIRE TEREN        

    

 • proiect : nr.105/2019
 • beneficiar:  SC ANNABELLA SRL
 •  amplasament: UAT GRADINARI
 • proiectant: SC SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect: IONESCU LAZAR

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

        2.Denumire lucrare:

     PUZ-INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU HALA AGRICOLA-DEPOZITARE SI PROCESARE SEMINTE, COM.IANCA

 •  proiect : nr.193/2018
 • beneficiar:  SC AGROGRAND SERV SRL
 •  amplasament: UAT IANCA
 • proiectant: SC SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect: IONESCU LAZAR

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

       3.Denumire lucrare:

STUDIU DE OPORTUNITATE-EXTINDEREA SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ANEXA AGRICOLA IN CAFENEA, COM. OSICA DE SUS

 • proiect : nr.8/2019
 • beneficiar:  COCOȘILĂ OPREA ȘI ANDRONIC DUMITRIȚA
 •  amplasament: UAT OSICA DE SUS
 • proiectant: SC ANGELA BUȘCĂ ARCHITECTURE SRL

 

                   Arhitect: ANGELA BUȘCĂ

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

                                                    ARHITECT ȘEF

                              OVIDIU MARIAN DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei