Home
Anunt în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei în şedinţa din data de 03.08. 2018, orele 10.00.
ANUNŢ
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de 03.08. 2018, orele 10.00.
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de 03.08. 2018 orele 10.00
 
1.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE - Introducere teren în intravilan pentru construire “Stație preparat betoane și împrejmuire, com.Găneasa, jud.Olt”.
• proiect :  nr.117
• beneficiar: Sc BEBE TRANSROM SRL
• amplasament: UAT GĂNEASA
• proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
 
Arhitect IONESCU AUREL
- Plan de situatie cu propuneri
- Plan de incadrare in zona 2
 
2.Denumire lucrare
STUDIU DE OPORTUNITATE - Introducere teren in intravilan in vederea realizarii investitiei Împrejmuire teren și construcții anexe,com Grădinari, jud.Olt.
• proiect :  nr.112
• beneficiar: AȘEZĂMÂNTUL MÂNĂSTIRE BUNA- VESTIRE
• amplasament: UAT GRĂDINARI
• proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
 
Arhitect IONESCU AUREL
- Plan de situatie - propuneri
- Plan de încadrare în zona 1
 
ARHITECT ȘEF
Ovidiu Marian DAVIDESCU
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei