Home
Anunt in vederea informarii si consultarii populatiei asupra documentatiilor de urbanism ce vor fi supuse avizarii in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare, se prezinta mai jos lista documentatiilor supuse analizei in sedinta din data de 06.09.2017, orele 10.00
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de   
06.09.2017 orele 10.00
 
1.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE-Introducere in intravilan pentru construire sala de evenimente,Tarla 84,Parcela 133/2,132/1
proiect :114/2016
beneficiar: HOCH AURELA
amplasament: UAT BOBICESTI
proiectant: SC ARTICAD BUILDING PRODESIGN SRL
arhitect: IONESCU AUREL 
- Plan de situație existent
-
 
2.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE-Extindere intravilan în vederea realizarii investitiei- depozit cereale utilaje agricole,sediu administrative,spatii de productie,imprejmuire teren si utilitati,tarla 66/1,parcela 59,63
proiect :14/2016
beneficiar: TĂNASE C.NICOLAE-I.I.
amplasament: UAT   PRISEACA
proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
arhitect: IONESCU AUREL ȘI GHIDĂNAC CRISTINA
- Plan de încadrare în zonă
-
 
3.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE- Rectificare intravilan in vederea construirii-Locuinta P+M
proiect :2206/2016
beneficiar:VOICA ILIE
amplasament: UAT BÎRZA
proiectant: SC ETALON SRL
arhitect: MITRACHE SEVERICĂ
- Plan de situație existent
-
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei