Home
Anunt in vederea informarii si consultarii populatiei asupra documentatiilor de urbanism ce vor fi supuse avizarii in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare, se prezinta mai jos lista documentatiilor supuse analizei in sedinta din data de 16.11.2018, orele 10.

Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

LISTA


documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de   16.11.

     2018, orele 10.00

 

                              

     4.Denumire lucrare

     PLAN URBANISTIC ZONAL-Scoaterea din circuitul agricol si introducere teren in intravilan in vederea realizarii  “Statie preparat betoane si imprejmuire”, com GĂNEASA, jud.Olt.

  • proiect :  nr.117/2018
  • beneficiar: SC BEBE TRANSROM SRL
  • amplasament: UAT GĂNEASA
  • proiectant: SC ARHI STIL CONECPT SRL

 

                   Arhitect IONESCU AUREL  LAZĂR

SITUATIA EXISTENTA
- REGLEMENTARI

 

 

                                        ARHITECT ȘEF

                                Ovidiu Marian DAVIDESCU

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei