Home
Anunţ în vederea informarii şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei în şedinţa din data de 23.10.2018, orele 10.00.

                          A N U N Ţ

 

         În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul, cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de 23.10.2018, orele 10.00.

          Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .

          Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

 

 

                        LISTA


                                    documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de  

                         23.10. 2018 orele 10.00

 

1.Denumire lucrare:

   STUDIU DE OPORTUNITATE-Introducere teren în intravilan pentru construire “Imprejmuire teren si constructii anexe, com.Gradinari,

jud.Olt”.

  • proiect :  nr.178
  • beneficiar: Asezamintul Manastire Buna- Vestire
  •  amplasament: UAT GRADINARI
  • proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

 

                   Arhitect IONESCU AUREL LAZĂR

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

 

2.Denumire lucrare:

   STUDIU DE OPORTUNITATE-Infiintare ferma de bovine si spatiu de procesare la Dune Farm Bulls SRL, com.Radomiresti , jud.Olt”.

•        proiect :  nr.100

•        beneficiar: SC DUNE FARM BULLS SRL

•        amplasament: UAT RADOMIRESTI

•        proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect IONESCU AUREL LAZĂR

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

   3. Denumire lucrare:

   STUDIU DE OPORTUNITATE-Construire ferma de reproductive suine 1540 capete scroafe, com.Radomiresti, jud.Olt”.

•        proiect :  nr.101

•        beneficiar: COOPERATIVA AGRICOLA PLAIURI

               OLTENESTI      

•        amplasament: UAT  RADOMIRESTI

•        proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL

 

                   Arhitect IONESCU AUREL LAZĂR

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI 

                          

     4.Denumire lucrare

     PLAN URBANISTIC GENERAL+RLU, com VĂLENI, jud.Olt.

  • proiect :  nr.2/2018
  • beneficiar: COMUNA VĂLENI
  •  amplasament: UAT VĂLENI
  • proiectant: SC CONPRO APEX PROIECT SRL

 

                   Arhitect IONESCU AUREL  LAZĂR

SITUATIA EXISTENTA
-
REGLEMENTARI

 

5.Denumire lucrare

     PLAN URBANISTIC GENERAL+RLU, com CIRLOGANI, jud.Olt.

• proiect :  nr./2018

• beneficiar: COMUNA CIRLOGANI

• amplasament: UAT CIRLOGANI

• proiectant: SC CONPRO APEX PROIECT SRL

 

                   Arhitect IONESCU AUREL  LAZĂR

- SITUATIA EXISTENTA

- REGLEMENTARI

 

                                        ARHITECT ȘEF

                                Ovidiu Marian DAVIDESCU

 

 

 

                                         

 

 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei