Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare
A N U N Ţ
 
În vederea  informarii  şi  consultării populaţiei  asupra  documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism,  potrivit  prevederilor  Legii nr. 350/2001 privind  amenajarea  teritoriului  şi urbanismul,cu modificarile ulterioare,  se prezintă  mai jos  lista  documentaţiilor  supuse analizei în şedinţa din data de  28.06.2017, orele 10.00.
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de   
28.06.2017 orele 10.00
 
1.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC ZONAL-în vederea construirii “Locuință S+P,anexă gospodărească și împrejmuire teren”
proiect :142/2015
beneficiar: SC AGROSERV COLIBAȘI SRL
amplasament: UAT STREJEȘTI
proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
 arhitect: IONESCU AUREL ȘI GHIDĂNAC CRISTINA
- Plan de situatie existent
- Reglementari urbanistice
 
2.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC ZONAL-extindere intravilan în vederea construirii unei hale de depozitare,împrejmuire teren și amenajare parcare
proiect :323/2016
beneficiar: FIRICA CORNEL
amplasament: UAT   SLATINA
proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
arhitect: DASCĂLU MARIANA
- Plan de situatie existent
- Reglementari urbanistice
 
3.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC ZONAL-rectificare intravilan pentru “Construire spălătorie auto cu vulcanizare și cafenea “
proiect :1/2017
beneficiar:Costea Mihai Cristian
amplasament: UAT COTEANA
proiectant: SC ART-EL  ALION PROIECT SRL
arhitect: COLUMBAN CRĂIȚA
- Plan de situatie existent
- Reglementari urbanistice
 
4.Denumire lucrare:
PLAN URBANISTIC ZONAL- introducere teren in intravilan în vederea realizării”Dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată”
proiect :9/2016
beneficiar:Comuna Vișina
amplasament: UAT VIȘINA
proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
arhitect:   IONESCU AUREL ȘI GHIDĂNAC CRISTINA
- Plan de situatie existent
- Reglementari urbanistice
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei