Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei în şedinţa din data de 26.04.2018, orele 10.00
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de 26.04.2018 orele 10.00
 
1. Denumire lucrare: STUDIU DE OPORTUNITATE-Introducere teren în intravilan pentru construire Sală de festivități,com.Slătioara
proiect :  nr.363
beneficiar: Sc Complex Britania Srl
amplasament: UAT Slătioara
proiectant: Sc Piramid Proiect Srl
 
Arhitect Mariana Dascălu
- Plan de situatie cu propuneri
- Plan de incadrare in zona
 
2. Denumire lucrare: PUZ-Modificare destinatie teren in suprafata de 6139-modificare destinatie-centru social mp-introducere teren in intravilan,com.Brastavățu
proiect :  nr.DU 15
beneficiar: ASOCIATIA CASA DINTRE TEI
amplasament: UAT BRASTAVĂȚU
proiectant: URBAN OPEN GIS SRL
 
Urbanist Georgiana Pîrvu
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
3. Denumire lucrare:  PUZ-Extindere limita intravilan in vederea realizarii investitiei-Depozit cereale, utilaje agricole, sediu administrativ, spatii de productie, imprejmuire teren si utilitati,com.Priseaca
proiect :  14/2016
beneficiar: Intreprindere Individuală Tănase C. Nicolae
amplasament: UAT PRISEACA
proiectant: SC ARHI STIL CONCEPT SRL
 
ARHITECT IONESCU AUREL
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
4.Denumire lucrare: PUZ-Intoducere teren din extravilan in intravilan , pentru construire Sală de evenimente .
proiect nr.114/2016
beneficiar HOCH AURELA
amplasament UAT Bobicești
Proiectant SC ARTCAD BUILDING PRODESIGN SRL
 
Arhitect  IONESCU AUREL
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei