Home
Anunţ în vederea informării şi consultării populaţiei asupra documentaţiilor de urbanism ce vor fi supuse avizării în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare, se prezintă mai jos lista documentaţiilor supuse analizei în şedinţa din data de 27.10.2017, orele 10.00
Eventualele observaţii pot fi  transmise  pe adresa de e-mail  urbanism@cjolt.ro .
Documentaţiile  pot  fi  consultate  la  sediul Consiliului Judeţean Olt, Seviciul  de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, str.A.I. Cuza nr.14, etajul 3, cam.302,  de unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.
 
LISTA
documentatiilor ce vor fi supuse avizarii pe data de   
27.10.2017 orele 10.00
 
1.Denumire lucrare:
STUDIU DE OPORTUNITATE-Extindere intravilan pentru construire locuințe și funcțiuni complementare Tarla 44,45,46 și 47.
proiect :219/2017
beneficiar: COMUNA CĂLUI
amplasament: UAT CĂLUI
• proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
arhitect: DASCĂLU MARIANA
- Plan de situatie existent
- Plan de încadrare în zonă
 
2.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic Zonal-Introducere teren în intravilan pentru construire fabrică de produse de panificație
proiect :nr.68/2017
beneficiar: SC ALX-RON SRL
amplasament: UAT RUSĂNEȘTI
proiectant: SC PIRAMID PROIECT SRL
arhitect: MARIANA  DASCĂLU
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
3.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic General+Regulament local de urbanism
proiect : 5/2016
beneficiar: COMUNA BÎRZA
amplasament: UAT  BÎRZA
proiectant: SC BRIGCONS SRL
arhitect: IONESCU AUREL LAZĂR
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
4.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic General+Regulament local de urbanism
proiect : DU 11/2017
beneficiar: COMUNA GIUVĂRĂȘTI
amplasament: UAT  GIUVĂRĂȘTI
proiectant: URBAN OPEN GIS SRL
arhitect: Doina BUBULETE
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
5.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic General+Regulament local de urbanism
proiect : DU 12/2017
beneficiar: COMUNA GÎRCOV
amplasament: UAT  GÎRCOV
proiectant: URBAN OPEN GIS SRL
arhitect: Doina BUBULETE
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
6.Denumire lucrare:
Plan Urbanistic General+Regulament local de urbanism
proiect : DU /2017
beneficiar: COMUNA ȘOPÎRLIȚA
amplasament: UAT  ȘOPÎRLIȚA
proiectant: URBAN OPEN GIS SRL
arhitect: Doina BUBULETE
- Plan de situatie existent
- Reglementări urbanistice
 
ARHITECT ȘEF
Ovidiu Marian DAVIDESCU
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei