Home
Consiliul județean Olt - cea mai activă organizație în cadrul parteneriatului RO - BG
Consilliul Județean Olt a primit joi, 26 noiembrie 2015, premiul pentru cea mai activă organizație în cadrul parteneriatului RO-BG, din domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, parteneriat realizat prin intermediul proiectelor finanțate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013.

Dinstincția a fost acordată în cadrul celei de-a doua ediții a Premiilor RINNO-ROMÂNIA, la secțiunea Autorități Publice Locale, care a avut loc la Craiova, în Sala Albastră a Universității din Craiova.

Ceremonia a fost organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), în cadrul proiectului RINNO - Un model de întărire a beneficiilor cooperării regionale transfrontaliere dintre România și Bulgaria, Cod MIS-ETC 168, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

La eveniment au participat Prof. Univ. Dr. Claudiu Dănișor, Rector al Universității din Craiova, conducerea ANCSI și reprezentanți ai organizațiilor și autorităților din întreaga regiune transfrontalieră România-Bulgaria.

 Premiul Consiliului Județean Olt i-a fost înmânat d-nei Daniela Lungu, Șef Serviciu ”Dezvoltare Regională”, care a declarat următoarele:

”Acest premiu reprezintă o recunoaștere a activității Consiliului Județean Olt pentru dezvoltarea regiunii transfrontaliere România-Bulgaria și obligă, în continuare, Consiliul Județean Olt să inițieze și să promoveze noi proiecte pentru dezvoltarea acestei regiuni”. 

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei