Home
Consiliul Județean Olt- întâlnire de lucru pentru accesarea fondurilor UE în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 6 - SUERD

Consiliul Județean Olt a organizat astăzi, 18 martie 2015, în sala Europa, o întâlnire de lucru cu privire la pregătirea proiectelor prioritare care vor fi propuse spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD).

La eveniment au participat reprezentanți ai consiliilor județene din 11 județe riverane Dunării (Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța) și reprezentanți ai ADR Sud-Vest Oltenia și ADR Sud-Est.


Ideea acestei întâlniri de lucru a fost de a gândi împreună o strategie comună privind dezvoltarea echilibrată a rețelei de drumuri județene din fiecare județ, în vederea conectării la rețeaua TEN-T.
Președintele Consiliului Județean Olt, Paul Stănescu, și Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, au propus, în cadrul acestei întâlniri, ca fiecare județ eligibil să creioneze un proiect de finanțare prioritar, astfel încât suma estimativă de 171,77 milioane de euro acordată la nivel național, prin POR 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6 – SUERD să fie distribuită echitabil fiecărui județ.


”Mă bucur că ați dat curs invitației noastre la prima întâlnire de lucru a tuturor județelor care fac parte din strategia Dunării și pot să acceseze, în calitate de consilii județene, fonduri UE.
Una dintre axele prioritare ale strategiei Dunării este interconectarea regiunii Dunării cu anumite domenii pe care se pot accesa fonduri UE, iar dintre acestea unul care ne interesează pe noi și de unde a plecat discuția de astăzi, este refacerea infrastructurii de transport, practic reabilitarea și modernizarea drumurilor județene pe axa prioritară 6 din POR, bani veniți special pe SUERD. Iată că toate cele 12 județe eligibile, din informațiile preliminare pe care le cunoaștem, avem împreună 171,77 mil euro pentru a rebilita drumurile județene. Fiind o selecție națională de proiecte și având experiența primului exercițiu bugetar european, atunci când la aceste selecții de proiecte practic unele județe au accesat mai puțin sau poate chiar au rămas pe dinafară, neputând să mai acceseze deoarece primele selectate au fost și declarate eligibile și apoi banii fiind foarte puțini nu au mai ajuns și pentru celelalte, ne dorim ca acest lucru să nu se mai întâmple și să găsim o modalitate de lucru echilibrată, iar banii să fie distribuiți în mod echitabil, în fiecare județ.


Avem deci o sumă de aproximativ 172 de milioane de euro, suntem 12 județe dacă găsim un principiu comun de accesare a acestor fonduri și suntem cu toții de acord,  putem să ne gândim încă de la început ca fiecare județ să își construiască viitorul proiect de infrastructură pe SUERD, astfel încât această sumă să fie accesată în mod echilibrat de fiecare județ și toate județele eligibile să aibă un drum modernizat cu ajutorul acestor fonduri, conectat la coridorul TEN-T.  ”, a declarat Marius Oprescu Vicepreședintele Consiliului Județean Olt.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei