Home
Consiliul Județean Olt - investiții importante pentru infrastructura de sănătate și rutieră
Consiliul Județean Olt a adoptat, în ședința ordinară din data de 24 septembrie 2015, proiecte de investiții importante pentru infrastructura de sănătate și infrastructura rutieră din județul Olt.

Astfel, a fost aprobată documentația tehnico – economică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și reorganizare a sectorului de primiri-internări Obstetrică Ginecologie situat la parterul corpului Materno-infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina”, proiect care vizează reabilitarea și dotarea unei suprafețe de peste 218 mp. Acest proiect vine în completarea unui alt proiect amplu care prevede reabilitarea și dotarea secţiilor de neonatologie şi pediatrie din cadrul blocului materno – infantil al SJU Slatina.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost repartizată suma de 7.880 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și locale, după cum urmează: Județul Olt - 2.880 mii lei, Municipiul Caracal - 500 mii lei, Orașul Balș - 500 mii lei, Orașul Corabia - 500 mii lei, Orașul Drăgănești-Olt - 2.000 mii lei, Orașul Piatra Olt - 500 mii lei, Orașul Potcoava - 500 mii lei și Orașul Scornicești - 500 mii lei.

În plus, a fost aprobată documentația tehnico – economică pentru consolidarea terasamentelor și versanților pe DJ 657 B, comuna Colonești, km 13+960, dar și studiile de fezabilitate care prevăd modernizarea DJ 657 Recea (DJ653) - Valea Mare - Priseaca – Poboru - Spineni - DN67, km 13+380 - km 29+803 Priseaca - Poboru și km 35+286 - km 41+436 Poboru - Spineni, tronsoane de drum care vor fi reabilitate prin accesarea de fonduri europene, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei