Home
Consiliul Județean Olt susține investițiile din mediul rural
Consiliul Județean Olt a aprobat ieri, 27.08.2015, proiectul de hotărâre care prevede alocarea sumei de 1000 mii lei, din fondul de rezervă, pentru susținerea investițiilor din 10 localități rurale.

Acestea vizează, printre altele, proiecte de alimentare cu apă, asfaltări de drumuri, reabilitări de unități de învățământ, dar și lucrări de cercetare, restaurare și valorificare a sitului arheologic de la Reșca-Romula, sit aflat la nord de Caracal, pe malul drept al Oltului, unde se afla colonia romană, dezvoltată în secolul I-II, pe locul unei mai vechi așezări dacice MALVA.

 

Suma de 1000 mii lei va fi repartizată după cum urmează:

 

• 100 mii lei  Comunei Movileni, în vederea efectuării lucrărilor la acoperișul Grădiniței din satul Movileni afectate în urma fenomenelor meteorologice din data de 28.04.2015;

• 100 mii lei Comunei Pîrșcoveni, pentru achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile pentru finalizarea obiectivului de investiții „Proiect integrat prima înființare a unui sistem centralizat de alimentare cu apă, captare și stație de tratare a apei, prima înființare a unui sistem centralizat de canalizare și stație de epurare, comuna Pîrșcoveni, satele Pîrșcoveni, Butoi, Olari”;

• 100 mii lei  Comunei Vlădila, pentru asigurarea finanțării și finalizării următoarelor obiective de investiții:

1) Investiții locale:

- „Modernizare piață comunală”;

- „Reabilitare cămin cultural”;

2) Investiții pe Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala:

- „Reabilitare sistem alimentare cu apă”;

-„Extindere școală generală pentru amenajare sediu primărie” ;

• 100 mii lei Comunei Dăneasa, pentru finanțarea din bugetul local în vederea continuării  și finalizării  a următoarelor obiective de investiții pe Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală:

- „Alimentare cu apă”;

- „Modernizare DC 121 Dăneasa-Berindei”;

• 100 mii lei Comunei Ipotesti, pentru asigurarea continuării și finalizării investiției de asfaltare și reparații la străzile din satul Ipotești;

• 100 mii lei Comunei Radomirești, pentru finalizarea investiției de forare a unui puț în satul Crăciunei;

• 100 mii lei Comunei Brîncoveni, pentru continuarea și finalizarea investiției „Centrală termică - Școala gimnazială Voievod Brîncoveanu și Grădinița cu program normal Brîncoveni”.

• 100 mii lei Comunei Dobrosloveni pentru Programul Integrat de Cercetare Interdisciplinară, Conservare, Restaurare și Valorificare a Sitului Arheologic de la REȘCA-ROMULA (2015-2018), sit aflat la nord de Caracal, pe malul drept al Oltului, unde se afla colonia romană, dezvoltată în secolul I-II, pe locul unei mai vechi așezări dacice MALVA.

• 100 mii lei Comunei Cîrlogani pentru asigurarea finanțării proiectului „Studiu geotehnic, expertiza tehnica și ridicări topo în zonele afectate de alunecari de teren”.

• 100 mii lei Comunei Gostavățu pentru asigurarea continuării și finalizării investiției de asfaltare și reparații la străzile din satele Gostavățu și Slăveni.

Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei