Home
Înformare, în atenţia instituţiilor şi autorităţilor publice, privind modificarea sediului DGASPC Olt

În atenţia:

Instituţiilor şi autorităţilor publice

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că adresa sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt se modifică după cum urmează:

Mun. Slatina, Str. Drăgăneşti nr. 7, Jud. Olt.

 

 

Director General,

Rădiţa Piroşca

Înformare, în atenţia instituţiilor şi autorităţilor publice, privind modificarea sediului DGASPC Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei