Home
Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență în cadrul Consiliului Județean Olt și Municipalității Dolna Mitropolia
(Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality)
Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 3 - O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1. - Îmbunătățirea managementului comun în situații de risc în zona transfrontalieră și va fi implementat în parteneriat cu Municipalitatea Dolna Mitropolia din Bulgaria. 
 
Obiectivele proiectului sunt:
 
Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență în județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia din districtul Pleven, prin reducerea timpului de intervenție;
Îmbunătățirea capacității tehnice și a calității sistemului de intervenție în județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia din districtul Pleven, prin achiziționarea echipamentelor specifice;
Facilitarea intervențiilor integrate în situații de dezastre sau accidente prin achiziționarea unor echipamente specifice;
Îmbunătățirea accesului populației din județul Olt și municipalitatea Dolna Mitropolia la servicii sigure de intervenție în situații de urgență;
Creșterea gradului de siguranță și de protecție a populației prin furnizarea serviciilor esențiale, calificate și responsabile în situații de urgență și dezastre majore.
 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) 
Valoarea totală a proiectului este de 916.047,52 Euro, din care:
778.640,38  Euro finanțare nerambursabilă din FEDER 
119. 077,33 Euro cofinanțare de la Bugetele de Stat 
18.330,11    Euro cofinanțare proprie a partenerilor 
 
416.211,90 euro CJ Olt
499.835,62 euro DMM
 
Data începerii proiectului: 25.08.2018
Data finalizării proiectului: 24.10.2021
 
Codul proiectului ROBG 244
 
Prezent în cadrul întâlnirii, Ionuț IVAN, Vicepreședinte CJ Olt, a declarat: 
 
Vorbim despre încă un obiectiv care prevede investiții în domeniul infrastructurii de urgență, în valoare de peste 900 mii euro. Spun încă un proiect, pentru că așa cum știți, de-a lungul exercițiilor bugetare, ale diverselor programe europene, instituția noastră și-a manifestat interesul și și-a îndreptat atenția pentru accesarea fondurilor europene, privind îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență sau  îmbunătățirea capacității tehnice și a calității sistemului de intervenție în județul Olt.
 
În actualul context, mai mult ca niciodată, alocarea fondurilor  în infrastructura de urgență este imperios necesară și prioritară, pentru a oferi servicii de calitate, într-un timp rapid și sigur.  
 
Așadar, nu vom rata oportunitatea de a accesa orice program cu finanțare europeană în acest domeniu, astfel încât județul Olt să fie un județ cât mai sigur, un județ care să beneficieze de toată tehnica necesară intervenției rapide și prompte în caz de urgență.
 
Până în prezent, în ceea ce privește Consiliul Județean Olt, au fost realizate activitățile propuse prin proiect și au fost achiziționate 3 ATV-uri (pentru IJJ Olt), un jeep pick-up (pentru ISU Olt), o mașină de stingere cu apă și spumă (pentru ISU Olt) ce urmează a fi furnizată până la finalul anului în curs, echipamentele de birotică (scanner Canon și 7 stick-uri USB, 5 pentru membrii echipei de implementare și câte unul pentru reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt și Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt), urmând ca în perioada următoare să fie achiziționate și restul echipamentelor constând în 3 vehicule utilitare, o barcă cu motor, 5 veste de salvare, toate destinate Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.”
 
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei