Home
Analiza nou Proiect de Management - Florian Dumitrescu
Anunt
Regulament - Anexa nr. 2 la HCJ Olt nr. 135 din 30.08.2018
Caiet de obiective - Anexa nr. 1 la HCJ Olt nr. 135 din 30.08.2018
Caiet de obiective - Organigrama - anexa 1
Caiet de obiective - ROF Centru - Anexa nr. 2
Caiet de obiective - Stat - anexa nr. 3
Caiet de obiective - Buget - anexa nr. 4
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei