Home
Bibliografia propusă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative al Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Bibliografia propusă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative al Serviciului Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei