Home
Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Buget, Impozite şi Taxe al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională
Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul Buget, Impozite şi Taxe al Direcţiei Economice, Buget - Finanţe şi la Serviciul Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi Transparenţă Decizională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei