Home
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, funcţie aferentă personalului contractual de execuţie la Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern/Managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, funcţie aferentă personalului contractual de execuţie la Compartimentul Managementul Calităţii şi Control Intern/Managerial din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei