Home
Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 292/27.07.2017 și cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Schitu Greci organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Olt aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 292/27.07.2017 și cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei