Home
Consiliul Judeţean Olt organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de șofer, treapta profesională I, la Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană, Direcția Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
Consiliul Judeţean Olt organizează concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de șofer, treapta profesională I, la Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană, Direcția Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei