Home
REZULTATUL FINAL al examenului din data de 29 aprilie 2021 (proba scrisă) pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
REZULTATUL FINAL al examenului din data de 29 aprilie 2021 (proba scrisă) pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei