Home
Rezultatul final la examenul de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt în data 11 iulie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional IA, nivel studii S, funcţie aferentă personalului contractual de execuţie la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii - Arhitect Şef al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Rezultatul final la examenul de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt în data 11 iulie 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea postului vacant de consilier, grad profesional IA, nivel studii S, funcţie aferentă personalului contractual de execuţie la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii - Arhitect Şef al Judeţului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei