Home
Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional
Rezultatul interviului la examenul de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei