Home
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional, organizat de Consiliul Judetean Olt pe data de 25.01.2022 (proba scrisa)
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional, organizat de Consiliul Judetean Olt pe data de 25.01.2022 (proba scrisa)
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei