Home
Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pe data de 07 mai 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel de studii S, funcţie aferenta personalului contractual de execuţie la Compartimentul Administrativ-Biroul Informatică şi Administrativ al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de recrutare organizat de Consiliul Judeţean Olt pe data de 07 mai 2018 (proba scrisă) pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel de studii S, funcţie aferenta personalului contractual de execuţie la Compartimentul Administrativ-Biroul Informatică şi Administrativ al Direcţiei Economice, Buget-Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei