Home
Formulare necesare intocmirii dosarului 2020
1Anexa I,ghid.Cerere_tip
2Anexa II,ghid.Declaratie_pe_propria_raspundere
3Anexa III,ghid.Adresa_inaintare_documente_de_justificare
4 Anexa IV,ghid.Raport_de_justificare
5 Centralizatorul doc justif
6 Nota Receptie
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei