Home
HCJ nr.24 din 27.02.2020 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt
HCJ nr.24 din 27.02.2020 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2020 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt
Ghid -anexa la HCJ 2020
1Anexa I,ghid.Cerere_tip
2Anexa II,ghid.Declaratie_pe_propria_raspundere
3Anexa III,ghid.Adresa_inaintare_documente_de_justificare
4Anexa IV,ghid.Raport_de_justificare
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei