Home
HCJ nr.49/24.04.2019 cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2019 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Judetean Olt pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase din judetul Olt
HCJ nr. 49 din 24.04.2019
Ghid - anexa la HCJ 2019
1 Anexa I,ghid.Cerere_tip
2 Anexa II,ghid.Declaratie_pe_propria_raspundere
3 Anexa III,ghid.Adresa_inaintare_documente_de_justificare
4 Anexa IV,ghid.Raport_de_justificare
5 Centralizatorul doc justif
6 Nota Receptie
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei