Home
Mandres Dica Milena - PD-L

Partidul Democrat Liberal

Declaratie de interese - 26.05.2011
Declaratie de avere - 26.05.2011
Declaratie de interese - 25.01.2011
Declaratie de avere - 25.01.2011
Instrumente Structurale în România
Siglă Fonduri Structurale
Sigla Uniunii Europene
Stema Guvernului Romaniei